La instal·lació Bàsica és GRATUÏTA. Aquesta inclou fins a 1,5 hores de feina i fins a 15 metres de cable ethernet. (el 90% dels casos). En el supòsit que sigui necessari més temps i/o material, aquest es facturarà a part.