LÍNIES DE BACKUP EMPRESES

EVITA PÈRDUES IMPORTANTS I TEMPS D’INACTIVITAT PER FALLADA DE LÍNIES D’INTERNET

Quins costos pot tenir una fallada de les comunicacions en una Empresa?

Avui dia, on la connectivitat i la continuïtat productiva d’una empresa són elements clau, s’ha d’aprendre d’experiències alienes, on les pèrdues de connectivitat generen diàriament pèrdues econòmiques importants, fins i tot milionàries. La solució és comptar amb les degudes estratègies i plans de contingència per assegurar l’estabilitat de l’empresa.

Com protegir-se d’aquests casos?

La resposta és la Duplicitat de Serveis Crítics, com per exemple, les línies de connexió a Internet.

Així, a Empordà Wifi oferim a les empreses les nostres LÍNIES DE BACKUP, adaptables a les necessitats de cada client , i que ofereixen excel·lents avantatges ja que els temps d’inactivitat es redueixen al mínim en cas de caiguda de la línia d’Internet principal.

Aquesta línia de seguretat , es posarà en funcionament automàticament, o quan l’usuari hi redirigeixi els serveis que cregui necessaris, mantenint la operativa de l’empresa.

Impacte de la pèrdua de dades i temps d’inactivitat.

Les empreses que no implementen una estratègia per disponibilitat contínua tenen el doble de probabilitats de patir pèrdues econòmiques que aquelles que compten amb un pla ferm;
Per avaluar el cost i l’impacte d’una caiguda de línies de comunicacions i inactivitat s’han de considerar tots els costos i els elements que es veuen afectats per la falla en el sistema, incloent no solament la pèrdua dels guanys en aquell moment, sinó també les possibles pèrdues en els guanys futurs, pèrdua de productivitat, pèrdues de productivitat d’empleats, costos de pèrdues per falta de guanys, recuperació de la informació, pèrdues per no lliurar les mercaderies a temps, pèrdues d’oportunitat de negocis, pèrdua de clients , possibles demandes i reputació.

Prendre importància en aquests temes és vital per assegurar el benestar i èxit de l’empresa ja que el volum de negoci i hores productives perdudes per fallades anirà en augment de forma exponencial donat al fet que el nostre entorn es va tornant cada vegada més complex i cada vegada està tot més globalitzat.

Contactar