PASSA’T JA A LA VoIP !

La telefonia IP és una forma de comunicar-se per telèfon a través d’Internet en comptes de per una línia de coure convencional.

Això es realitza a través de la tecnologia VoIP (Protocol de Veu sobre IP), que permet que el senyal de veu es converteixi en dades digitals per a ser enviades per la xarxa, i que en arribar a l’altre extrem aquestes dades es converteixin de nou en senyal de veu, per ser escoltats per la persona de l’altre costat de la línia.

Els principals avantatges son:

  • Integració amb la xarxa informàtica.
  • Trucades sense cost, ó un cost molt reduït
  • Numero descentralitzat
  • Integració amb Smartphones
  • Gravació de trucades
  • Recepció de fax per email
  • Facilment Escalable i Ampliable
  • Configuració remota