MB (megabytes) és la mesura utilitzada habitualment en les tarifes de mòbil en la qual contractes un nombre determinat de megabytes de descàrrega (unitat de capacitat). És a dir, a mesura que navegues per Internet es van consumint els megabytes contractats i, en cas de acabar-los, Internet va més lent o deixa de funcionar.

Mb (Megabits) és la mesura d’ample de banda que es fa servir per a les tarifes d’Internet, i fa referència bàsicament a la velocitat de la connexió i sempre s’expressa en Mbps (megabits per segon). A diferència dels mòbils, no es consumeix a mesura que es navega sinó que és el màxim que pots ocupar simultàniament quan navegues.

Si establim una equivalència entre les dues unitats podem dir que: 1MB = 8Mb. (és indiferent referir-s’hi com a unitat de velocitat o com a unitat de capacitat, sempre que no es barregin termes). És un error comú creure que si tenim, per exemple, una linia d’Internet de 50 Mbps (megabits per segon), podrem descarregar-nos un fitxer de 50MB en 1 segon.