La instal·lació Bàsica inclou:  instal·lació de l’Antena,  el cablejat ethernet i un Router Wifi a l’interior de la vivenda.