El nivell de la senyal wifi va disminuint a mesura que ens allunyem del punt emissor.

Les parets gruixudes i els obstacles que s’interposin entre l’emissor i el receptor fan que la qualitat de la connexió disminueixi, podent fer que l’experiència de navegació no sigui l’adequada.

En aquests casos, hi ha dues opcions possibles:

1- Apropar el router wifi a la zona on volem tenir cobertura, o

2 – Instal·lar un o varis routers wifi per millorar i ampliar les zones de cobertura.