Els equips s’ofereixen en modalitat de Cessió (gratuïts) si contractes una línia de 6 Mbps ó superior durant un període mínim de 12 mesos. Nosaltres ens farem càrrec del manteniment o avaries que tinguin.

En cas de contractar linies inferiors a 6Mbps, ó linies/serveis per Períodes de Temps, els equips s’oferiran en modalitat de LLoguer (manteniment inclòs), o modalitat de Compra.