Aquesta modalitat ofereix la possibilitat de contractar una linia d’Internet (VPN) per períodes mínims de 3 mesos consecutius, i no haver de pagar la linia durant tot l’any. Aquesta modalitat és ideal per a segones residències.