Una vegada feta la contractació, es farà la instal·lació en un periode màxim de 4 dies, o data pactada amb el client.