Després de més de 5 anys amb xarxa guifi.net en funcionament a Garrigàs, hem fet una actualització / ampliació del supernode del dipòsit i de l’ajuntament, aconsseguint d’aquesta manera a part de donar de baixa les adsl (precàries) de l’ajuntament, arribar amb uns bons amples de banda a altres poblacions veïnes.

També hem aprofitat per donar cobertura a 5 Ghz, cosa que millora exponencialment les velocitats de connexió dels veins que decideixin canviar de tecnologia modernitzant les seves instal.lacions.